Nasjonal satsing på gjeldsarbeid for innsatte

I over ett år har Oslo Røde Kors og Snitt AS/Morten utviklet et verktøyskrin til bruk i norske fengsler, som strekker seg fra en straffedømt blir innkalt til soning og til han/hun løslates. Vi har vært involvert helt fra prosjektbeskrivelse og søknad om finansiering til distribuering digitalt og fysisk. Morten har vært med i redaksjonen, skrevet filmmanus, gjort alle illustrasjoner og animasjoner, layout og produksjon.

Filmene bruker tre gjennomgangsfigurer som løser problemene sine på forskjellige måter. Cecilie Lynum fra "Luksusfellen" og tidligere "versting", nå skuespiller Benjamin Helstad er stemmene i filmen.

Materialet bruker samme illustrasjoner som i filmene, og viser med konkrete eksempler skritt for skritt hvordan du tar kontroll over gjelda.

Materialet bruker samme illustrasjoner som i filmene, og viser med konkrete eksempler skritt for skritt hvordan du tar kontroll over gjelda.

Arbeidspermen ble produsert i papp, fordi hardplast ikke er tillatt i fengsel - det kan brukes til å lage stikkvåpen. Introduksjonsbrosjyren "Økonomisk førstehjelp" er en enkel bruksanvisning til å innhente informasjon og stoppe renter og unødvendige utgifter under soning.

Arbeidspermen ble produsert i papp, fordi hardplast ikke er tillatt i fengsel - det kan brukes til å lage stikkvåpen. Introduksjonsbrosjyren "Økonomisk førstehjelp" er en enkel bruksanvisning til å innhente informasjon og stoppe renter og unødvendige utgifter under soning.

Lærebokens første deler er beregnet på den innsatte selv, mens fordypningsdelen gir nyttig informasjon til de som skal støtte: fengselsbetjenter, sosialkonsulenter og NAV-ansatte.

Lærebokens første deler er beregnet på den innsatte selv, mens fordypningsdelen gir nyttig informasjon til de som skal støtte: fengselsbetjenter, sosialkonsulenter og NAV-ansatte.

Kontorhunden Victor under redaksjonsmøte for læreboka

Kontorhunden Victor under redaksjonsmøte for læreboka